Könyvismertetés: With Nature in Mind

Az ökoterapeuták számára nagyon kevés olyan forrás áll rendelkezésre, amely részletes terápiás protokollokat ismertet, tudományos igényességgel. McGreeny könyve ebből a szempontból hiánypótló szakkönyv.

A könyv három részből áll részből áll. Az első fejezetben a szerző áttekintést ad az ökoterápia jelentéséről, legfontosabb fogalmairól és ismerteti a terápiás folyamat legfontosabb jellemzőit, tudományos hátterét. Olyan fogalmakkal ismertet meg a könyv, mint a mélyökológia vagy a biofília elmélet, de bemutatja a legújabb kutatások eredményeiből is azokat, amelyek a módszer megértéséhez nélkülözhetetlenek. A könyv a pszichológia, mentálhigiéné professzionális felhasználóinak készült, ezért egy külön alfejezet szól arról, hogy a személyes terápiás gyakorlatunkba hogyan integrálhatóak az ökoterápiás módszerek. A terapeuta kompetenciái közül a szerző kiemeli a természetismeretet és az ökológiai folyamatok ismeretét, mint az egyik legfontosabb tudásterületet. Ezek nélkül az ökoterapeuta nem képes hitelesen végezni a munkáját, hiszen ezek az eszközök azok, melyek használata megkülönbözteti őket a konvencionális terápiás módszerek használóitól. A második fejezet az ökoterápia tudományos hátterét mutatja be, számos tudományos közleményre való hivatkozással. Négy tudományterület köré csoportosítja az ökoterápiával kapcsolatos tudományos bizonyítékokat, ezek a következők:

  • az evolúciós és ökológiai rendszerekkel kapcsolatos bizonyítékok
  • orvostudományi (szomatikus és pszichés) vonatkozások
  • környezettudományi bizonyítékok
  • társadalomtudományi kutatásokkal kapcsolatos jelenségek

A könyv legfontosabb (és terjedelmében is a legmeghatározóbb) fejezete az, amelyben részletes terápiás protokollokat ismertet. Ebben a fejezetben egyenként bemutatja azokat a terápiás eszközöket, amelyeket egyes célterületek, mentális problémák, célcsoportok számára ajánl. Az ökoterápiás módszertanok kapcsán egy fontos kérdés, hogy a kiterjedt módszertani, terápiás repertoárnak mi a fókusza. McGreeney könyve ebben a tekintetben világosan lehatárolja, hogy a könyvbe beválogatott gyakorlatok mi a módszertani hátterük, ezt egy szemléletes ábrába rendezi, amely bemutatja a többi ökoterápiás terület és határterületeihez való viszonyát is.

A könyvben bemutatott gyakorlatok terápiás fókusza

A több mint száz részletesen leírt gyakorlat bőséges forrás azoknak a terapeutáknak, akik egy-egy klienshez vagy csoporthoz keresnek teljes terápiás programot. A gyakorlatokból felépíthető egy olyan terápiás program, amellyel bizonyíthatóan jó eredményeket érhetünk el. A könyvet részletes tárgymutató és szakirodalmi lista egészíti ki, amely tovább emeli az értékét és használhatóságát.

McGreeney kézikönyvét a legnevesebb tudományos folyóiratok is szemlézték, többek között a British Journal of Guidance and Counselling, amely szintén alapműként jellemezte az ökoterápiás gyakorlat számára.

Andy McGreeney: With Nature in Mind. The Ecoteherapy manual for mental health professionals. Jessica Kingsley Publishers Ltd., London, UK, 2016

summicron

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.