Az Alapítvány

Egy magánszemély 2018-ban indította útjára a Magyar Ökoterápia Alapítványt, melynek célja, az ökoterápiának, mint a pszichológia és az ökológia sajátos, alkalmazott határterületének kutatása, fejlesztése és népszerűsítése. Az alapítvány nonprofit jelleggel működik, a következő feladatokkal:

  • tudományos népszerűsítő és ismeretterjesztő tevékenységet folytat annak érdekében, hogy az ökoterápiás módszerek ismertté váljanak, és minél szélesebb körben alkalmazzák őket,
  • kutatásokat folytat és támogat az ökoterápiás módszererek hatásainak és működésének megismerése céljából,
  • fejlesztéseket végez az ökoterápiás módszertan és gyakorlat területén,
  • szakmai fórumokat, rendezvényeket, konferenciákat szervez az ökoterápia, és a hozzá kapcsolódó szakterületek időszerű kérdéseiről,
  • az ökoterápia elterjedésének érdekében oktatási tevékenységet folytat, szakmai képzéseket, továbbképzéseket fejleszt és akkreditál,
  • az alapítvány szakmai tevékenysége keretében, ahhoz kapcsolódóan nyomtatott anyagokat, periodikákat, könyveket és egyéb kiadványokat jelentet meg,
  • az alapítvány a céljai elérésének érdekében kiterjedt kommunikációs tevékenységet folytat, a különféle kommunikációs csatornákon

Az alapítvány adatai

Az alapítvány teljes neve: Magyar Ökoterápia Alapítvány
Az alapítvány angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ecotherapy Foundation
Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 6.
Honlap: www.okoterapia.hu
Képviselő: Szabó Balázs, a kuratórium elnöke